Motto

Không thể không có trong nhà bạn!

Can’t not have in your home!


CÚP PHA LÊ - CRYSTAL TROPHY

G. Tennis L650
G. 3N L650
G. Winner Golf L615

Gậy Golf T.  L650

G. Golfman L615

G. 1 Hole in One L625


ĐĐ. 2V. Ngươi mạ L650
HPM.T4VĐ.golf80 L650.595
HPM.T4VĐ.golf80 L650
HPM.T4VĐ.golf80 L685
G9.150 L350
Theo đơn hàng của khách
Cúp chảo TCM 4cỡ
(L980.850.750.650)
HPM.T6C.KC100
(3 cỡ L585.545.515)
HPM.T4C.NLT 
(L485)
Cúp ly 3 cỡ 
(L950.850.750)

HPM.2T.N60  L435
HPM.T6C.KC80T L535
HPM.NT.GT L485

HPM.TTL.KC100   L575
HPM.4TV.CG50 L495
Cúp nụ B25 L485 L495
HPM.GV5C.chéo L545
HPM.T5CS L495
Tổng hợp các mẫu
Trái tim pha lê
Kim cương (60, 80, 100, 120)
Táo pha lê

Cúp T4CĐ.G100/Golf80/BDD L450.495.550
Cup G3 - 3 cỡ L485.435.350

Cúp T6C.Đ hình khối 3 cỡ
L505.485.450
Cúp. TTL golf80 3 cỡ L560.535.505

Cúp 5C đầu vát L495.450.415
HPM.TTL.B golf 
L650
Các khối pha lê (1, 2, 3...)

Cúp L3-No 2 cỡ L380.450