Motto

Không thể không có trong nhà bạn!

Can’t not have in your home!


Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

80029/255

Hàng mới về 80029/255
chỉ còn 01 sản phẩm.
Xem mẫu hàng tại Mục: Lọ hoa

80029/305

Hàng mới về ngày 02.01.2011:
80029/57001/305, 355, 450
80029/26008/305, 355, 450
Số lượng không nhiều, cần đặt sớm.
Xin cảm ơn

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Thân tặng các bạn hàng của GSB

Địa chỉ mới/New address

Cty TNHH SAO THUY TINH BOHEMIA
110-H2 phố Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Tel. 04 22118412
Mobil: 0903259517, 090340 4328
email do.honza@seznam.cz
Xin cảm ơn các bạn đã tin dùng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Thông báo chuyển địa điểm

Từ 01.07.2010 Cty TNHH Sao thủy tinh Bohemia chuyển địa điểm tới
110-H2 phố THÀNH CÔNG, Ba Đình, Hà Nội
Xin trân trọng kính mời các bạn hàng, khách hàng tới giao dịch.
Chúng tôi xin cảm ơn.