Motto

Không thể không có trong nhà bạn!

Can’t not have in your home!


Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Hàng phục vụ cuối năm

Mặc dù hàng hóa khan hiếm và gặp khó khăn trong thủ tục nhập khẩu, Sao thủy tinh Bohemia vẫn luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu, thị hiếu của quý khách hàng.
Lô hàng mới ra lò là một minh chứng cho khẩu hiệu: "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".
Thời gian tới chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu trên blog của mình.
Rất mong được bạn hàng tiếp tục tín nhiệm và tin dùng. Mọi thiếu sót xin được lượng thứ.
Các cụ có câu: Nhân sinh bất thập toàn.

Thanks