Motto

Không thể không có trong nhà bạn!

Can’t not have in your home!


Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Trung Quốc chỉ có đến đây!!!

Xem tấm bản đồ của Trung Quốc mới được cập nhật thấy cái ông hàng xóm của mình quá đáng không chịu nổi. Bà con ta phải đăng thật nhiều tấm bản đồ này với khẩu hiệu: Trung Quốc chỉ có đến đây!!!
Treo bản đồ này trong nhà để đời đời con cháu không nhầm lẫn với của anh, của tôi, của chúng ta.
Mời các bạn xem thật kỹ và ghi nhớ, chú ý phần phía bắc khu vực Cao Bằng, Hà Giang...:

Trung Quốc chỉ có tới đây (China map 1905).