Motto

Không thể không có trong nhà bạn!

Can’t not have in your home!


Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Nhâm Thìn - 2012


Đón Tết Nhân Thìn
Sức khỏe giữ gìn
Tiền vào kìn kìn

Lộc nhiều như nước
Danh đường phía trước
Vững vàng tiến bước

Yên bình thời cuộc
Ít mất, nhiều được
Đi xuôi, về ngược
An khang thịnh vượng.