Motto

Không thể không có trong nhà bạn!

Can’t not have in your home!


Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

LỌ HOA & HOA trong cuộc sống

Khi rót nước tạo thế rất chắc chắn
Hợp với các màu sặc sỡ
Bố cục nhẹ nhàng
Thanh thoát
Cắm lọ cao
Hoa thủy tinh, pha lê